محصولات مناسب معده

اجوان
1481

عمومی (آقایان و بانوان)

ضد اسهال
اجوان
28,500 تومان
ارس
526

عمومی (آقایان و بانوان)

چاق کننده
ارس
29,500 تومان
انیسون
548

دمنوش تک گیاه

تقویت معده
انیسون
38,000 تومان
گل گاو زبان
1242

دمنوش تک گیاه

بهبود سرماخوردگی
گل گاو زبان
48,000 تومان
نیل تاک
15002

عمومی (آقایان و بانوان)

رفع یبوست
نیل تاک
31,500 تومان